מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות

כללי
בעת שימוש בשירותי האתר ספר טלפונים דיגיטלי נאסף מידע אודות המשתמש. הו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

יובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע.

מטרות השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, עבור:

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר
  • לשנות או לבטל תכנים קיימים
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך
  • לצורך שמירה על כללי ונהלי האתר
  • לצורכי בקרה

המידע שישמש את העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

הרשאות

בעל האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי
בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • לצורך גיבוי האתר ו/או תחזוקה שלו על ידי ספקים חיצוניים;

אי מעקב אחרי המידע

בכניסה לאתר הינך יכול לאשר או לא לאשר את המעקב אחר הנתונים שלך.

 

פרסומות של צדדים שלישיים
העסק מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן.

אבטחת מידע
באתר מיושמות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעל האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך.

 

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים כ-14 ימים לפני מועד השינויים.

מוזמנים אל ספר טלפונים דיגיטלי !

תפריט נגישות

מחפשים עורך דין לענייני משפחה בצפון? עורך דין בר-לב לשירותכם!
30 שנות ניסיון *רק* בענייני משפחה.

התקשרו עכשיו:

או השאירו מס' טלפון ועורך דין אמיר יחזור אליכם: